Indokado.nl - Leveringsvoorwaarden en beleid

Leveringsvoorwaarden en beleid Indokado

Wet kopen op afstand

Als consument bent u bij aankopen die u bij ons doet beschermd door de 'wet kopen op afstand'. U vindt de uitleg van deze wet onder aan deze pagina.

Bestelling

Uw bestelling wordt na uw aankoop bevestigd door middel van een e-mail.

Levering en verzendkosten

Levering geschiedt uit voorraad uiterlijk binnen 7 werkdagen per post. Bij afwijkingen hierop zult u geïnformeerd worden en in staat worden gesteld desgewenst uw bestelling ongedaan te maken. Uw betaling wordt dan teruggestort. Verzendkosten worden door ons berekend aan de hand van het gekozen artikel, waarbij de grootte, het gewicht en verpakkingsmateriaal bepalend zijn. Wilt u de artikelen zelf afhalen dan worden uiteraard geen verzendkosten berekend.
Artikelen kunnen ook op ons adres afgehaald worden, neem hiervoor eerst contact met ons op om een afspraak te maken. In dit geval hoeven uiteraard geen verzendkosten te worden betaald.

Niet op voorraad

Indien goederen niet op voorraad zijn of via onze website besteld kunnen worden in Indonesië, kunt u hierover individuele afspraken met ons maken.

Afbeeldingen en artikelbeschrijving

De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter illustratie. Omdat wij handwerk importeren uit Indonesië kunnen er kleine verschillen zijn met de geleverde artikelen.

Geld terug garantie

Bent u niet tevreden oven uw aankoop, dan kunt u die binnen 14 dagen na ontvangst terug sturen en krijgt u het aankoopbedrag van ons terug inclusief verzendkosten. De portokosten voor de retourzending zijn voor uw rekening. Als u een artikel terug wilt sturen, verzoeken wij u vriendelijk eerst contact met ons op te nemen.

Verzending

Wij verzenden met PostNL en/of andere postbedrijven. Alle verzendingen zijn verzekerd; het risico ligt dus bij ons. Indien een verzending vertraagd is, hanteren wij de richtlijnen van de vervoerder. Wanneer de zending volgens deze richtlijnen vermist is, sturen wij het artikel kosteloos opnieuw op. Het kan onverhoopt voorkomen dat u een artikel ontvangt dat beschadigd of defect is. In dat geval leveren wij kosteloos een nieuw artikel of betalen wij u het aankoopbedrag inclusief portokosten terug. Wij vergoeden dan ook de portokosten voor de retourzending.

Leveringsplicht

Wij behouden ons het recht voor om orders die via onze website zijn binnengekomen te weigeren. In zo'n geval betalen wij het aankoopbedrag uiteraard terug, indien dit reeds betaald is. Van dit recht maken wij bijvoorbeeld gebruik als er artikelen verkeerd geprijsd zijn of als er door een software storing een verkeerd bedrag wordt afgerekend.

Betaling

Betaling geschiedt altijd vooraf. Dit kan d.m.v. een eigen overschrijving naar onze Postbankrekening of direct op onze website d.m.v. iDEAL. Betalen met iDEAL houdt in dat u direct via internet bankieren het geld kunt overmaken.

Facturering en afrekening

Het bedrag dat aan ons betaald dient te worden is altijd het bedrag in Euro's inclusief BTW, zoals aangegeven op onze website tijdens het afrekenen.

Eerlijke handel
Onze aankopen in Indonesië worden zoveel mogelijk gedaan op basis van eerlijke handel (fair trade); dat wil zeggen dat wij er naar streven dat wij direct afnemen van de makers van de artikelen en daar een, voor de begrippen van het land, normale vergoeding voor betalen.

Wetgeving

Alle artikelen die wij verkopen zijn toegelaten binnen de Nederlandse wetgeving. Bij verzending naar het buitenland dient de klant eerst te controleren of de bestelde artikelen toegelaten zijn binnen de locale wetgeving van het desbetreffende land.

Privacy Beleid

Indokado houdt zich aan de wet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)'.
Wij realiseren ons dat uw privacy belangrijk is. Wij delen uw gegevens daarom niet met derden, met uitzondering van bedrijven die voor ons de pakketjes verzenden. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat onbevoegden toegang tot deze informatie krijgen. Alleen in het geval dat u een bestelling plaatst worden de volgende gegevens opgeslagen:
* Naam, adres en woonplaats (om de bestelling te kunnen verzenden).
* Email adres (om bevestiging te versturen en eventuele communicatie).

Wet Kopen op afstand

Sinds 1 februari 2001 is de wet 'Kopen op afstand' van kracht. Door deze wet hebben consumenten een betere rechtspositie gekregen. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen:

Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden. Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden wanneer de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

De afkoelingsperiode geldt niet bij:

* aankoop van onroerend goed
* aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt, of aankopen die snel kunnen bederven of verouderen
* kranten en tijdschriften
* cd's, video's en cd-rom's waarvan de verzegeling is verbroken
* financiele diensten, weddenschappen en loterijen
* logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode
* een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken

De extra plichten van de verkopende partij zijn:

De verkopende partij moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot aankoop overgaan:
* zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres,
* de belangrijkste kenmerken van het product,
* de prijs van het product (inclusief alle belastingen) indien van toepassing, de kosten van aflevering wijze van, betaling, aflevering of uitvoering het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode
* de eventuele geldigheidsduur van het aanbod of de minimale duur van de overeenkomst als het gaat om, bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement

De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:

* de eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren!)
* het bezoek- of afhaaladres van de leverancier
* gegevens omtrent eventuele garantie indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar
* de vereisten en voorwaarden voor opzegging

Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 14 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.